top of page
Project Name
מפעל הזנה
Description
תכנון נחל נעמן בראיה אקוויפריאלית
Student Name
אליהו אפשטיין, אור נחמיאס נמרוד רימר

נחל הנעמן מוזן בעיקר ממי נביעה. מי הנביעה, כמו נביעות רבות בארץ, משמשים למי שתיה. בתחילת שנות ה 90 הנביעה יובשה בעקבות השאיבות ואיתה גם הנחל. מאז נעשים מאמצים לצמצם את השאיבות מהנביעה ולאפשר לנחל הנעמן לחזור לאיתנו. עם העובדה הזאת בראש התחלנו את הפרויקט בניתוח שלל המערכות ההידרולוגיות הקורות במרחב הנעמן. זיהינו עולם מים תת קרקעי עשיר, מורכב, ובעל חשיבות בהבנת תפקוד המרחב כולו. החל בתופעות אקולוגיות נדירות ברמה הארצית, דרך התפתחות החקלאות באזור, וכלה באספקת מי שתיה לעשרות אלפי אנשים. לכן בחרנו להתמקד בשלב המוקדם
ביותר במערכת - אזורי ההזנה של האקוויפר, השטחים בראש ההר בהם מי הגשמים חודרים לקרקע ומתחילים את מסעם אל הנביעה והנחל – החיבור בין המעל ומתחת לקרקע. באמצעות ניתוח והצלבת נתונים גיאולוגיים, מורפולוגיים, גיאוגרפיים וסטטוריים איתרנו את אזורי ההזנה של האקוויפר. זיהינו
אזורים שתפקודם ההידרולוגי נמוך או תחת איום, על-פי תכנון מאושר, לדוגמה. מתוך כך - שמנו לעצמנו למטרה לשמר ולהעשיר את חידור מי הגשמים לאקוויפר הנעמן.

לינק לקריאה נוספת Link for external read

bottom of page