top of page
Project Name
גוונים של כחול
Description
תכנון מים רב מימדי במרחב הנעמן
Student Name
נועה שוחט, חנה סקולניק ועדן דר

[...] על אף היותו של מרחב הנעמן מרחב שופע מים, הדבר אינו מורגש בהתהלכות בשטח, ומרחבי המים נחבאים מן העין ואינם נגישים פיזית ותודעתית לאוכלוסייה המקומית. בנוסף אירועי מזג אוויר קיצוניים צפויים להיות שכיחים וחזקים יותר, והיותו של אזור זה מרחב ביצתי שאינו מחלחל מעצים את הסיכון של האזור לסבול מהצפות באזור המועדים. לתמהיל זה נוספת התחזית כי אוכלוסיית ישראל צפוייה להכפיל את עצמה ב-30 השנים הקרובות (עפ"י הלמ"ס לשנת 2017). משמעות הדבר היא הצטופפות של מרחב הנעמן כחלק מהמגמה הארצית ויצירת שטחים אורבניים שאינם מחלחלים ומעצימים את בעיית הנגר באירועים שיטפוניים.

מתוך הבנה זאת, התכנון מבקש לעגן את השטחים הפתוחים והמימיים באמצעות שלד כחול היוצר את האיזון המתבקש בין שימור לבין פיתוח, כאשר השלד הכחול מציע אפשרות להתפתחות בינוי הדרגתית לפי מידת הצורך תוך יצירת ליבה של פארק מטרופוליני במפגש החילזון עם הנעמן הפותח את בריכות הדגים לפעילויות בילוי ופנאי. המרחב המימי על כל גווניו יהיה נוכח יותר ויהווה עוגן ליצירת זהות, חינוך וציבוריות. 

 

לינק לקריאה נוספת Link for external read

bottom of page