top of page
Project Name
מים, מים בששון
Description
שפך הנעמן כעוגן אקולוגי על אזורי במרחב מתפתח
Student Name
אלישבע דמיאהו, לילך חמם וג'ומאנה קבלאוי

נחל הנעמן, הנובע בשמורת עין אפק, זורם צפונה ועובר דרך שמורות טבע, אזורי תעשיה, חקלאות, קיבוצים ולבסוף נשפך לים התיכון דרומית לעיר עכו. אנו בחרנו להתמקד במרחב שפך הנחל ואזור המלחה הייחודי הסמוך אליו. ראינו באזור זה פוטנציאל רב וייחודיות ברמה הארצית והאזורית. מלחת הנעמן היא אחת מתוך שלוש מלחות חוף הקיימות בארץ. מלחת הנעמן נשתמרה במצב הטוב ביותר בהשוואה לשתי האחרות.

לתכנון מרחב זה, יצאנו מתוך הנחה כי - מה אם שפך הנעמן, שהוא ייחודי ברמה הארצית, מחולל את המרחב שסביבו. מרחב זה טומן בחובו ערכי טבע, היסטוריה ותרבות רבים כגון: שמורות טבע, חוף הים, תל עכו, עכו העתיקה (מוכר ע"י אונסק"ו), ועוד. מהסתכלות ראשונית במרחב זה עולה כי ישויות המים הן הדומיננטיות במרחב: ים-שפך-מלחה-נחל. כמו כן, מתקיימות במרחב זה ישויות נוספות: עיר, קיבוץ והתיישבות (שכונת ברבור). כל אלו יוצרים יחדיו לעיתים קונפליקטים מרחביים, שכן מדובר באזור אורבני מצטופף אשר שואף להמשיך ולהתפתח, ומנגד יש לבחון כיצד ערכי טבע חשובים ורגישים אינם נפגעים תחת איום הפיתוח המואץ סביבו. בתכנון ביקשנו ליצור מרחב עשיר, מגוון וייחודי המתקיים באיזון וסינרגיה.

לינק לקריאה נוספת Link for external read

bottom of page