top of page
Project Name
להכות שורש
Description
נחל הנעמן כבסיס לשלד ירוק המתווה פיתוח עתידי
Student Name
מירל שלח, אור פלאי, רון כהן

נחל הנעמן הינו נחל איתן, בעל מהלך זרימה מדרום לצפון ושפך לים התיכון. בעבר היה הנחל שופע, בעל ספיקה חזקה, נקי לשימוש הציבור ובסיס לבתי גידול רבים ולאזורי ביצות ייחודיים. במרוצת השנים, בעקבות הקמת מפעלים, חקלאות ובריכות דגים שהזרימו מים מזוהמים לנחל, ובעקבות השאיבות הרבות ממי התהום ואגן הניקוז, הנחל וסביבתו הצטמצמו, הזדהמו, הספיקה ירדה וכיום הוא נראה ומשמש כ'דלת אחורית', למעט אזורים מצומצמים שנשמרו לאורך התוואי ומהווים תזכורת לאיכויותיו של הנחל. בשנים האחרונות נעשו מאמצים רבים למנוע את הזיהום, להפחית את כמות השאיבות, ולחזק את אותם אזורים שמורים לאורך הנחל, אך המאמצים לא הספיקו והנחל וסביבתו לא שבו למצבם השופע ההיסטורי.

מרחב הנעמן מכיל בתוכו מגוון סביבות כגון חקלאות, תעשייה, בריכות דגים, תשתיות, מגורים, רצועת חוף, שמורות טבע, וכמובן נחל. בעקבות לחצי הפיתוח וההכרה בכך שבעשורים הקרובים אוכלוסיית ישראל תגדל ותכפיל עצמה, המרחב עומד בפני פיתוח רחב היקף אשר מאיים על שטחים פתוחים רבים שהולכים ונהיים נדירים בנוף הארצי. הצורך לשמור על שטחים אלה מעלה את השאלה – האם ניתן להביט על המרחב בצורה שונה, אשר רואה את השטחים הפתוחים כמכתיבים את התכנון, ואף יותר מכך, מה אם נחל הנעמן הוא זה שיתווה את פיתוחו העתידי של המרחב? והאם ניתן בהזדמנות זו לנצל את הפיתוח לטובת הנחל ולטובת עתיד מקיים יותר, אשר מתחשב בסביבה ושומר עליה?

לינק לקריאה נוספת Link for external read

bottom of page