top of page
Barta'a
ברטעה
Narbata / Greenline river route restoration 
שיקום תוואי נחל נרבתה \ הקו הירוק
Ligil Bar-Eitan
ליגיל בר-איתן

הפרויקט עוסק בחיבור של מגדל העמק אל עמק יזרעאל בעזרת התופעות הייחודיות המתרחשות בשולי העיר,

ומהוות פוטנציאל לקשור אותה ואת תושביה אל השטחים הפתוחים ואל העמק.
 

דרך בחינת הסוגיה של התרחבות הערים אל עבר השטחים הפתוחים והתופעות המתרחשות בשוליהן, מציע הפרויקט כלים לצמיחת העיר: ציפוף,

עירוב שימושים, קשירה של מוקדי עניין, שטחים פתוחים ושירותים הניתנים בסביבת העיר אל העיר עצמה ולהפך, משיכה של משתמשים מבחוץ פנימה. המטרה היא לשנות את התפיסה שהעיר נגמרת בקו הבינוי שלה ושכדי לגדול היא צריכה לפרוץ אותו.
 

המשך קריאה

mikra-13.png
Map11-02.png
bottom of page