top of page
Recover Haifa
מעבר הכרחי
Urban forestry as a way of dealing with air pollution
ייעור עירוני בחיפה כאמצעי לטיפול בזיהום אוויר
Tom Bloch
תום בלוך

הפרויקט מציע פעולה של ייעור עירוני בעיר חיפה כמענה למציאות הסביבתית בה העיר נמצאת היום כאשר הדגש הינו על איכות האוויר.

בעשור האחרון קמו מאבקים ונחקקו חוקים בכל הנוגע להגבלת הפליטות לאוויר, אבל בפועל איכות האוויר במגמת ירידה. פעולת הייעור באה כמענה מיידי לבעיית איכות האוויר ובאה במקביל למאבקים נוספים בנושא כאשר הגישה הינה שניתן לפעול כבר היום על מנת לשפר את איכות האוויר בעיר. 

המשך קריאה

mikra-10-10.png
Map8-02.png
bottom of page