top of page
Concealed Improvement
טמון שיפור
Cemetery & City
 בית עלמין ועיר
Udi Montsarsh
אודי מונצרש

הפרוייקט עוסק במתן פתרונות תכנוניים לבית העלמין שבבני ברק, הכלוא בתוך מרחב עירוני מורכב ומיוחד אשר נמצא בגבול שבין בני ברק ורמת גן, תוך התמודדות עם האתגרים ההלכתיים הכרוכים בכך. בתקווה שמכאן תצא הבשורה לשאר בתי העלמין בארץ.
 

הקבורה ההלכתית בישראל של ימינו מוגדרת כ"קבורת שדה" והיא צורכת שטחים נרחבים, דונם אחד לכל 270 נפטרים, כ- 140 דונם בשנה בכל בארץ. בשל הרצון של 89% מהאוכלוסיה המוגדרת יהודית להיקבר בקבורה הלכתית (עפ"י סקר), אני מוצא לנכון להתאים את התכנון לחוקי ההלכה הנוגעים בנושאים: קשר פיזי לקרקע, טומאה, ואיסור הנאה.

המשך קריאה

mikra-11.png
Map9-02.png
bottom of page